Aquesta temporada sumam un col·laborador molt important, Bankia. L’entitat bancària ens concedeix una subvenció pel projecte si jugues amb ganes, guanyes dirigit a menors d’entre 6 i 14 anys en situació de pobresa econòmica i vulnerabilitat social, falta d’habilitats socials, absentisme, fracàs i/o abandonament escolar i amb dificultats d’inserció social.

La finalitat d’aquesta cooperació es du a terme diferents intervencions per aconseguir la inclusió social a través d’activitats socioeducatives i esportives de menors derivats dels Serveis socials de Palma i Llar del menor.

Amb aquest projecte es continuarà fomentant els valors socials per mitjà del futbol, es treballarà la cooperació, competició, joc net, respecte, relació entre iguals, prevenció i resolució de conflictes… i es treballarà la inclusió participant en un club de futbol federat amb la possibilitat de becar aquests menors gràcies al suport, en aquest cas, de Bankia.

La Fundació celebra la incorporació de Bankia a un dels projectes.