La Directora Territorial, Lourdes Amer, i la Directora de la Fundació, Aurora Sampol, renoven l’acord i coordinen futures activitats