DUO

La Fundació Reial Mallorca aposta per la innovació i per la demanda dels clients. Aquest any introduïm una nova activitat que es realitza a l’Estadi de Son Moix amb calendari escolar i amb una doble finalitat;

Per una banda, treballar la formació futbolísitica i esportiva del participant de la modalitat Baby o Junior i per l’altra, oferir al pare/mare la possibilitat de realitzar una sessió de manteniment físic durant la mateixa hora i el mateix espai.

Els objectius són:

  • Oferir una alternativa de conciliació familiar a través de l’esport
  • Afavorir la pràctica esportiva al mateix espai i horari als participants de la mateixa família.