Educatiu

La Fundació Reial Mallorca aposta clarament per la base de la nostra societat i crea una activitat dirigida als centres escolars d’educació primària que desitgin fer una sortida de caràcter lúdica, esportiva i formativa durant tot el matí.

L’activitat comporta:

  • Treballar continguts i competències curriculars a través d’una sessió d’educació física adaptada les necessitats de l’especialista
  • Una dinàmica a la sala de premsa per treballar les competències de comunicació i idiomes al costat del mestre/a o tutor/a
  • Visita guiada per l’Estadi de Son Moix per conèixer de primera mà la història i les instal·lacions d’un camp de Primera Divisió

Els objectius són:

  • Donar l’oportunitat als alumn@s de poder experimentar en un context obert i específic de futbol durant la pràctica d’educació física
  • Proporcionar estímuls d’ensenymanet aprenenatge que possibilitin millorar les competències a treballar pels docents
  • Fomentar el mallorquinisme i donar a conèixer la nostra història