Si jugues amb ganes, guanyes!

 

La Fundació Reial Mallorca inicia aquesta activitat amb la intenció d’oferir igualtat d’oportunitats en la pràctica de futbol a menors en situació de vulnerabilitat, treballant la inclusió del participant i la seva família a un club de futbol dins el context normalitzat/federat. Aquesta activitat es realitza durant el curs acadèmic als clubs de futbol propers al nucli familiar o d’interès per a l’agent social.

Els objectius d’aquest programa són:

  • Promoure el dret a la participació en activitats d’oci normalitzades a menors i famílies en risc d’exclusió social.
  • Facilitar l’accés i la inclusió al futbol reglat a menors i les seves famílies en situació de pobresa econòmica i vulnerabilitat social.
  • Formar, acompanyar i assessorar a les famílies per a facilitar la seva inclusió en un context esportiu normalitzat.

Tot això s’aconsegueix a través del sistema de beques i la figura de l’orientador esportiu, que la Fundació Reial Mallorca posa a disposició dels agents socials, els Centres Municipals de Serveis Socials, I.O.I.P generals i/o específics i la Llar del Menor. Les famílies participants en aquest programa seran el nucli d’una tasca interdisciplinari realitzada per part dels educadors/es socials, l’orientador/a esportiu, el club de futbol i els mateixos participants, i, a més, tindran la possibilitat de participar en tallers dirigits a pares, mares i tutors/es.