Espai 3x3

És un espai INDOOR, lúdic i multifuncional de gespa artificial situat a l’Estadi de Son Moix on es pretén educar, motivar i fer gaudir als nens i nenes, a més de fomentar el mallorquinisme.

Està dirigiat a:

  • Clubs de futbol
  • Tècnics esportius
  • Monitors de temp lliure
  • Mestres d’educació física
  • Activitats pròpies de la FRM

Els objectius són:

  • Oferir un espai de diverisó utilitzant la temàtica del futbol
  • Facilitar espais d’oci i recreatius per a tècnics esportius, monitors, mestres… responsables de col·lectius en edats de primària.
  • Dinamitzar sessions esportives amb un treball interdisciplinari entres diferents professionals
  • Fomentar mallorquinisme i obrir instal·lacions de l’Estadi de Son Moix al públic