FRM ACADEMY

Des de la Fundació Reial Mallorca pretenem formar persones i futurs esportistes a través d’un procés formatiu i educatiu a partir dels 3 anys, dotant de recursos específics per a cada edat i, potenciant i optimitzant les seves condicions naturals amb la creació de la FRM ACADEMY.

Pretenem que els beneficiats siguin les famílies i els clubs de procedència, en cas de que estiguin federats, a través d’un continuum de les nostres activitats esportives i formatives en funció de l’edat i necessitats dels participants.

Aquesta temporada oferim les següents modalitats: