Objectius

 

La Fundació Reial Mallorca té com a  propòsit final millorar el benestar de la societat del seu voltant a través del món del futbol. La integració, la inclusió i l’ajuda social són algunes de les tasques per aconseguir aquests objectius.

A més, a través de les eines futbolístiques i del recurs humà que disposa, fomenta a tots aquells nins i nines que es vulguin iniciar a aquest esport d’equip, amb la intenció de què puguin créixer com a persones i com a jugadors de futbol.

Mitjançant aquests projectes volem donar a conèixer els valors i la responsabilitat social que té el RCD Mallorca, la qual cosa provoca un creixement constant del col·lectiu que forma part d’ell i uns beneficis per a la societat involucrada directa o indirectament amb el club.