La Fundació Reial Mallorca, com cada any, ha estat presenta a l’acte que es celebra al centre penitenciari de Palma per la festivitat de la Mercè.
Un dels tècnics de la Fundació, Marcelo Scazziota, realitza una tasca esportiva amb 14 dels mòduls existents així com també amb el de dones gràcies també a la col·laboració de Transabus.

A la imatge, els tres representants de la Fundació amb la subdirectora de Tractament del centre.