La Fundació Reial Mallorca és un dels 50 col·lectius que participa al I Consell Municipal de Serveis Socials de Palma, un nou òrgan que es reunirà a partir d’ara 4 vegades l’any de forma ordinària i pretèn donar veu a totes les entitats implicades.

El batle de Palma, Jose Hila, juntament amb la regidora de Benestar i Drets Socials de l’Ajuntament de Palma, Mercè Borràs i la Consellera de Serveis Socials, Fina Santiago han presidit el primer Consell en el que s’han decretat les bases i els objetcius que són els següents:

  • Constituir un espai de participació, anàlisi i debat sobre les necessitats socials de la ciutat
  • Afrontar de manera integrada les problemàtiques socials
  • Establir mecanismes d’interacció amb associacions, entitats i institucions per a l’aprofitament de recursos
  • Impulsar l’elaboració d’estudis i investigacions en col·laboracó amb la UIB, col·legis professionals per al coneixement d’aspectes rellevants dels serveis socials.

Ser part d’aquest òrgan municipal permet a la Fundació estar al dia de les necessitats socials i donar veu a les iniciatives internes i col·lectives que es duran a terme d’ara i en endavant. El club celebra la creació del Consell i la participació de la Fundació.