La Fundació Reial Mallorca ha col·laborat amb un dels programes de mentoring de la Fundació Éxit convertint el Real Mallorca amb el primer Club del país que participa com a empresa tutora.

Un professional de la Fundació ha estat el tutor d’Óscar Mulet, el jove mallorquí que ha triat el Club per aprendre i entendre el funcionament del món laboral. El projecte consisteix en orientar des de la motivació i el coaching al participant que durant diferents sessions setmanals acudeix a la seu i reconeix els diferents camps de treball. En una segona fase, el propi participante ha expressat el seu interès per departaments concrets i així, ha pogut participar al dia a dia i conèixer el futur que podria aconseguir, si decideix completar els seus estudis.

Per la Fundació i el Club és molt important ser part de projectes socio-educatius que impliquen la comunicació amb persones joves i la transparència de mostrar el funcionament intern i tots els professionals que treballen en les diferents àrees.

L’experiència amb n’Óscar ha estat molt gratificant i col·laborar amb la Fundació Éxit, tota una oportunitat.