Han començat els contactes per compartir iniciatives solidàries entre la Fundació de la Federació Balear i la Fundació Reial Mallorca. Els responsables varen tenir una reunió a la seu de la Federació per compartir iniciatives i activitats de caire solidari que puguen beneficiar la nostra societat i els menors de la nostra comunitat.
Hi varen assistir el president de la Fundació i de la FFIB Miquel Bestard i la nostra directora Aurora Sampol, juntament amb altres membres de les dues entitats.
Una primera activitat conjunta serà la visita guiada de dues associacions d’usuaris de sanitat mental a l’Iberostar Estadi i al camp d’entrenament de Son Bibiloni.
Aquesta és la primera reunió de les següents que vindran per establir un acord d’ajuda mútua i respecte entre les dues institucions.